Project
Afgesloten
2020

Demografische ontwikkelingen en de vraag naar mondzorg (2020)

Duur: januari 2020 - december 2020

Achtergrond
Om te bepalen hoeveel tandartsen en mondhygiënisten nodig zijn in de toekomst (en een bijpassend instroomadvies voor de opleiding te kunnen geven) wordt een capaciteitsraming gedaan. Een onderdeel hiervan is het inschatten van de toekomstige vraag naar mondzorg.

Doel
Het bepalen van de demografische en niet-demografische parameterwaarden voor in het capaciteitsramingsmodel.

Methode
Analyse van factoring-cijfers en cijfers van het CBS.

Verwachte resultaten
Interne rapportage met de methodologische verantwoording en uitkomsten van het onderzoek.