Project
afgesloten

Depressie en suïcide preventie tool binnen de NIVEL huisartsen peilstations

De huisarts speelt een belangrijke rol als poortwachter bij suïcide preventie. We weten nog weinig over hoe de huisarts deze rol vervult.

Op welke manier vraagt de huisarts naar suïcidale gedachten bij patiënten met een depressie?

Vanaf januari 2017 tot december 2017 ontvangen peilstation-huisartsen na registratie van een episode van depressie (ICPC P 76) automatisch een additionele vragenlijst over suïcidale gedachten via de depressie en suïcide preventie tool.

Inzicht in de handelswijze van huisartsen rondom suïcidaliteit.
Dit project wordt gesubsidieerd door
113online