Project
Afgesloten
2019

Depressie- en Suïcidepreventietool: monitoring handelwijze van huisartsen rondom suïcidaliteit 2017-2019

Duur: jan 2017 - dec 2019

Achtergrond
De huisarts speelt een belangrijke rol als poortwachter bij suïcide preventie. We weten nog weinig over hoe de huisarts deze rol vervult.

Onderzoeksvraag
Op welke manier vraagt de huisarts naar suïcidale gedachten bij patiënten met een depressie?

Methode
Vanaf januari 2017 tot december 2017 ontvangen peilstation-huisartsen na registratie van een episode van depressie (ICPC P 76) automatisch een additionele vragenlijst over suïcidale gedachten via de Depressie- en Suïcidepreventietool.

Resultaat
Inzicht in de handelwijze van huisartsen rondom suïcidaliteit.
Dit project wordt gesubsidieerd door
113online