Project
Start
september 2020

Diabetes mellitus in Nederland: epidemiologie en beloop

Doel
Het doel van dit onderzoek is om een beeld te krijgen van het voorkomen van verschillende typen diabetes, de te verwachten groei van deze patiëntenpopulatie, de meest voorkomende complicaties, het gebruik van diabetes medicatie, de levensverwachting van patiënten met diabetes en hoe vaak de ziekte voorkomt bij personen met verschillende sociaaleconomische status en bij groepen met verschillende migratieachtergrond.

Methode
Het unieke van dit onderzoek is dat er gebruik wordt gemaakt van verschillende soorten gegevensbronnen (al dan niet gekoppeld op patiëntniveau): de huisartsenregistratie van Nivel Zorgregistraties en gegevens over sociaaleconomische status, migratieachtergrond, geneesmiddelen en doodsoorzaken van het CBS.

Resultaten
Dit onderzoek resulteert in een overzicht van het huidige aantal mensen met diabetes in Nederland, het beloop van de ziekte en het aantal te verwachten patiënten in de (nabije) toekomst. Het geeft zowel inzicht in de impact van de ziekte op de patiënt als de impact van diabetes op de maatschappij.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Diabetes Fonds
In dit project werken we samen met
RIVM en CBS