Project
afgesloten

Diabeteskenniswijzer

Duur: november 2009 - juni 2010

Diabetesvereniging Nederland (DVN) is van plan een Diabeteskenniswijzer te ontwikkelen. Dit is een informatieplatform dat toegankelijk is via internet en waarop informatie over diabetes mellitus type 2 op een overzichtelijke manier bij elkaar wordt gebracht. Diabeteskenniswijzer heeft tot doel de voorlichting en educatie over zelfzorg en zelfmanagement door diabetespatiënten te ondersteunen.

Bestaat er behoefte aan een Diabeteskenniswijzer onder toekomstige gebruikers (patiënten en zorgverleners)?

Een kort telefonisch interview onder panelleden met diabetes Type 2 van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten, een tweetal focusgroepen en een korte vragenlijst onder een steekproef van huisartsen uit de Registratie Gevestigde huisartsen, die het NIVEL beheert.

Een beknopte rapportage met tabellen zal begin februari 2010 beschikbaar zijn. Daarnaast zal een Nederlandstalig artikel worden geschreven dat eind februari 2010 in concept wordt voorgelegd aan Diabetesvereniging Nederland.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Diabetes Vereniging Nederland