Project
afgesloten

Diabetische nefropathie in de Nederlandse huisartsenpraktijk

Duur project: maart 2020 - september 2020

Nederland heeft ruim 1,1 miljoen patiënten met diabetes mellitus die veelal in de huisartsenpraktijk behandeld worden. Door schade aan bloedvaten en zenuwweefsel hebben patiënten met diabetes op den duur kans op complicaties, zoals nierfunctiestoornissen. Nierfunctiestoornissen naar aanleiding van diabetes worden ook wel diabetische nefropathie genoemd. Schade aan de nieren gaat gepaard met een verhoogd risico op overlijden, hart- en vaatziekten en eindstadium nierfalen. Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van het aantal diabetes patiënten met nefropathie en de huidige behandeling van diverse gradaties van nefropathie door de huisarts.

Wij gebruiken hiervoor een unieke gegevensbron: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn met daarin gegevens uit patiëntendossiers van 500 huisartspraktijken (ongeveer 1,7 miljoen ingeschreven patiënten). Uitgaande van een diabetesprevalentie van ongeveer 6%, verwachten we daarmee een sample van 100.000 patiënten met diabetes. Met deze bron gaan we na hoeveel diabetespatiënten met nefropathie er zijn, welke comorbiditeiten zij hebben, welke geneesmiddelen zij voorgeschreven krijgen, en of zij zijn verwezen naar een medisch specialist (nefroloog of internist). Wij gebruiken hiervoor gegevens over de jaren 2016 tot en met 2018.

Het project leidt tot een rapportage met cijfers over het aantal diabetespatiënten met nefropathie en de huidige behandeling van diverse gradaties van nefropathie in de huisartsenpraktijk.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Bayer B.V.