Project
Start
oktober 2007
Discrimerend vermogen CQI reumatoïde artritis
Het NIVEL heeft een CQ Index Reumatoïde Artritis ontwikkelt, een vragenlijst die de kwaliteit van zorg rondom Reumatoïde Artritis vanuit het perspectief van patiënten meet. In dit vervolg onderzoek zal het discriminerend vermogen van de vragenlijst worden bepaald. Het discriminerend vermogen van de vragenlijst is van belang voor de bruikbaarheid van de vragenlijst voor benchmark-doeleinden, keuze-informatie voor patiënten, en zorginkoopinformatie voor verzekeraars.
Wat is in de huidige situatie het discriminerend vermogen van de CQI Reumatoïde Artritis (CQI RA) bij vergelijking van de geboden zorg door ziekenhuizen?
De ontwikkelde vragenlijst zal worden uitgezet onder patiënten van verschillende zorgaanbieders. Vervolgens zullen multilevel analyses (analyse-eenheid = zorgaanbieder) worden uitgevoerd ter vaststelling van de mate waarin met het meetinstrument verschillen tussen zorgaanbieders kunnen worden aangetoond. Tevens zal worden onderzocht welke factoren in aanmerken komen als correctiefactor voor case-mix adjustment.
De resultaten van de multilevel analyses zullen (per zorgaanbieder) met zogenaamde ‘caterpillars’ en ‘sterretjestabellen’ (volgens de 3-sterrensystematiek met als indeling: benedengemiddeld, gemiddeld of bovengemiddeld) worden gepresenteerd.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Contactpersoon
J.J.D.J.M. (Jany) Rademakers
Hoofd onderzoeksafdeling Gezondheidszorg vanuit het perspectief van patiënten, cliënten en burgers en hoogleraar Gezondheidsvaardigheden en Patiëntparticipatie, Maastricht University