Project
afgesloten

Discriminerend vermogen CQI borstkanker

Duur: oktober 2007 - juni 2008

Het NIVEL heeft een CQ Index Mammacare ontwikkeld, een vragenlijst die de kwaliteit van zorg rondom borstafwijkingen vanuit het perspectief van patiënten meet. In dit vervolg onderzoek zal het discriminerend vermogen van de vragenlijst worden bepaald. Het discriminerend vermogen van de vragenlijst is van belang voor de bruikbaarheid van de vragenlijst voor benchmark-doeleinden, keuze-informatie voor patiënten, en zorginkoopinformatie voor verzekeraars.

Wat is in de huidige situatie het discriminerend vermogen van de CQI Mammacare bij vergelijking van de geboden zorg door ziekenhuizen?

De ontwikkelde vragenlijst zal worden uitgezet onder patiënten van verschillende zorgaanbieders. Vervolgens zullen multilevel analyses (analyse-eenheid = zorgaanbieder) worden uitgevoerd ter vaststelling van de mate waarin met het meetinstrument verschillen tussen zorgaanbieders kunnen worden aangetoond. Tevens zal worden onderzocht welke factoren in aanmerken komen als correctiefactor voor case-mix adjustment.

De resultaten van de multilevel analyses zullen (per zorgaanbieder) met zogenaamde ‘caterpillars’ en ‘sterretjestabellen’ (volgens de 3-sterrensystematiek met als indeling: benedengemiddeld, gemiddeld of bovengemiddeld) worden gepresenteerd.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
CBO (Jolanda Wittenberg), BVN (Riet van der Heide), Zorgverzekeraars Agis (Menno Hemrika), Delta Lloyd (Harm Bruins Slot), Menzis (Ineke Harms), VGZ/IZA (Gertjan Vos), verenigd in de Stichting Miletus (Caroline van Weert)