afgesloten
(Door-) ontwikkeling van richtlijnen voor het gebruik van meetinstrumenten als indicator voor kwaliteit van zorg.
De overheid hecht veel belang aan informatie over de kwaliteit van zorg. Het Zorginstituut ziet erop toe dat kwaliteit van zorg wordt neergelegd in richtlijnen en wordt beoordeeld adhv indicatoren.
Aan welke eisen moeten indicatoren die gebaseerd zijn op ervaringen van patiënten voldoen om deugdelijk en bruikbaar te zijn?
Het project bestaat uit verschillende deelprojecten met ieder hun eigen aanpak en methode, waaronder: secundaire analyses, interviews met stakeholders, organisatie van bijeenkomsten, bestuderen van bestaande richtlijnen en opvattingen over meetinstrumenten etc.
Rapporten, artikelen en richtlijnen
Dit project wordt gesubsidieerd door
Zorginstituut Nederland - Kwaliteit
In dit project werken we samen met
Zorginstituut Nederland - Kwaliteit
Contactpersonen (2) :