Project
Afgesloten

‘Doordacht Vertrouwen in Toezicht’

Dit onderzoek richt zich op de conceptualisatie van het begrip vertrouwen. In dit onderzoek willen wij vooral het vertrouwen dat andere partijen in de IGZ hebben in kaart brengen.

Het doel van dit onderzoek is onderbouwing en aanbevelingen te geven om de toezichttheorie van de IGZ op het gebied van gezond vertrouwen verder te ontwikkelen en in te vullen.

Wij willen komen tot een theoretische verkenning van de betekenis van het concept vertrouwen in het toezicht op de gezondheidszorg ten eerste vanuit de literatuur, ten tweede vanuit de betekenissen die verschillende actoren daaraan toekennen, en ten derde vanuit ervaringen die hiermee zijn opgedaan in andere sectoren en in het buitenland. Het proces waarin vertrouwen ‘komt of gaat’ of juist herwonnen wordt, onderzoeken wij empirisch door relevante recente casussen die te maken hadden met vertrouwen te reconstrueren en te analyseren.

een feitelijk onderzoeksrapport en een adviserend en publicabel essay
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
iBMG
IGZ