Project
afgesloten

Dutch Pediatric Early Waring Score (PEWS): safer care for kids by standardization

In 2008 werd binnen het VMS programma de uitrol van een Pediatric Early Warning Score (PEWS) in ziekenhuizen geadviseerd om zorg voor kinderen te verbeteren. Door een gebrek standaardisatie is echter een wildgroei van verschillende systemen ontstaan waarvan de gevoeligheid onbekend is en waardoor schijnveiligheid ontstaat. Het bewijs dat PEWS daadwerkelijk zorgt voor veiligere zorg ontbreekt – zeker voor algemene ziekenhuizen. Gebrek aan eenduidigheid staat verbetering in de weg. Doel is om samen met ouders en zorgprofessionals op gestructureerde wijze een eenduidige en daarmee innovatieve core outcome set (COS PEWS-NL) te ontwikkelen welke geschikt is voor gebruik in alle Nederlandse ziekenhuizen en waarmee door gebruik van kwantitatieve en kwalitatieve methoden validering zal plaatsvinden. Eén nationaal systeem levert geweldige mogelijkheden de werkingswijze van deze systemen verder te onderzoeken en te verbeteren.
Dit project wordt gesubsidieerd door
SKMS
In dit project werken we samen met
NVK
V&VN
Kind en Ziekenhuis