Project
afgesloten

Duurzame monitoring van de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met beperkingen

Het College voor de Rechten van de Mens heeft als opdracht de naleving te monitoren van het VN-verdrag voor rechten van mensen met beperkingen.
Wat laten de aangewezen indicatoren zien over de participatie van mensen met beperkingen op het gebied van wonen en deelnemen aan de maatschappij en werk?

Vragenlijstonderzoek over participatie onder de relevante doelgroepen van mensen met beperkingen en aandoeningen. Analyse in de tijd en vergelijking met algemene bevolking waar mogelijk.

Uitkomst op de indicatoren in 2016/2017 voor de verschillende groepen die laten zien hoe het is gesteld met participatie en een duurzame meting mogelijk maken.
Dit project wordt gesubsidieerd door
College voor de Rechten van de Mens
In dit project werken we samen met
Trimbos-instituut