Project
afgesloten

Een uitgesteld recept voor antibiotica ter vermindering van het antibioticumgebruik

Resistentie tegen antibiotica is een groeiend probleem. Vooral bij hardnekkige infecties van de bovenste luchtwegen schrijven huisartsen nogal eens antibiotica voor, terwijl dat in strijd is met de richtlijn. Interventies om onnodig gebruik te reduceren zijn gewenst
In dit onderzoek willen we bestuderen in hoeverre een uitgesteld recept het onnodig gebruik van antibiotica kan terugdringen.
Het onderzoek is een interventiestudie. Huisartsen in de interventiegroep schrijven aan patiënten met bovenste luchtweginfecties in principe, conform de richtlijn, géén antibioticum voor. Als de huisarts twijfelt aan de noodzaak van antibiotica, krijgt de patiënt een uitgesteld recept mee dat hij na een aantal dagen - als de klachten aanhouden of verergeren - kan afhalen bij de apotheek. De huisartsen in de interventiegroep worden hiervoor getraind. Huisartsen in de controlegroep blijven handelen zoals zij altijd doen.
Het project moet resulteren in een vermindering van het gebruik van antibiotica.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMW
In dit project werken we samen met
Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (dr. Marianne Meulepas)