Project
afgesloten

Eerstelijns gezondheidszorg in Curaçao

Het doel van het voorgenomen project is om, met een beschrijving van de actuele eerstelijnszorg in Pais Kòrsou (voorheen Curaçao), bij te dragen aan de kwaliteit van de gezondheidszorg in Pais Kòrsou. Gedurende het project zal in alle fasen nauw contact worden onderhouden met de stakeholders opdat de resultaten van het project en de aanbevelingen op grond van de bevindingen een breed draagvlak hebben en zo goed mogelijk bruikbaar zullen zijn.
1. Welke disciplines zijn in de eerstelijnszorg in Pais Kòrsou te onderscheiden?
2. Hoe is de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de eerstelijns zorg?
3. In welke mate vindt samenwerking plaats tussen eerstelijns zorgverleners en met tweedelijns zorgverleners en de publieke gezondheidszorg?
4. Hoe is de kwaliteit van de eerstelijns zorg en op welke wijze wordt de kwaliteit van de eerstelijns zorg geborgd?
5. Op welke wijze beïnvloeden de wijze van bekostiging van de eerstelijns zorg en de honorering van professionals de toegankelijkheid en bereikbaarheid, de samenwerking en de kwaliteit van de eerstelijns zorgverlening?
De actuele huisartsenzorg zal, in de context van de eerstelijns gezondheidszorg, op een systematische wijze in kaart gebracht worden aan de hand van vier invalshoeken: toegankelijkheid, samenwerking, kwaliteit en kosten. Informatie hierover zal worden verzameld op drie niveau’s: a) bestuurders en beleidsmakers; b) huisartsen en andere zorgverleners; en c) patiënten. Er wordt gebruik gemaakt van een door het NIVEL in samenwerking met de WHO ontwikkeld instrument, de ‘Primary Care Evaluation Tool’ (PCET), die zal worden aangepast aan de lokale situatie.
Een systematische beschrijving van de eerstelijnszorg op Curaçao met aanbevelingen voor verbetering daarvan in de context van de gehele gezondheidszorg op Curaçao.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur Curaçao