Project
afgesloten

Eerstelijns mondzorgcapaciteit in Nederland: tussentijdse actualisatie aanbod ramingparameters

Op dit moment is er behoefte aan een tussentijdse actualisering van gegevens en parameters, die de input zullen vormen voor de capaciteitsramingen van tandartsen en mondhygiënisten in Nederland die in 2013 gepland staat.
Wat is het aantal werkzame tandartsen en mondhygiënisten per 1-1-2011, en hoe zal op basis hiervan de omvang en samenstelling van de mondhygiënisten- en tandartsen-capaciteit zich tussen 2012 en 2030 ontwikkelen?
Gegevens uit het BIG- en de NVM-ledenadministratie zullen gecombineerd worden met de uitkomsten van de ramingsenquête onder beide beroepsgroepen die in 2011/2012 is gehouden. Het capaciteitsramingsmodel wordt gebruikt om de aanbodontwikkeling naar in- en uitstroomgroep te prognosticeren.
Inzicht in de omvang en samenstelling van in Nederland werkzame tandartsen en mondhygiënisten vanaf 1/1/2011, tot 2013.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan