Project
afgesloten

Eetprofielen van bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen

Eetprofielen zijn typen eters, onderscheiden aan de hand van de individuele eetpatronen en de voorkeuren ten aanzien van eten en drinken en de ambiance en presentatie van de maaltijden. Inzicht in eetprofielen is belangrijk in het kader van vraaggestuurde dienstverlening.
De hoofdvragen waren: Welke eetprofielen van cliënten kunnen worden onderscheiden? Is het ontwikkelde meetinstrument om eetprofielen te onderscheiden bruikbaar, valide en betrouwbaar?
Er zijn eerst individuele en groepsinterviews met cliënten gehouden. Op basis daarvan is een conceptvragenlijst ontwikkeld die in een grootschalig onderzoek onder cliënten van verpleeg- en verzorgingshuizen is afgenomen en uitgetest.
Er zijn verschillende eetprofielen onderscheiden: de gemakkelijke eter, de avontuurlijke eter, de kritische eter, de traditionele eter en de dankbare eter. De vragenlijst die eetprofielen meet blijkt bruikbaar, valide en betrouwbaar. De resultaten zijn gepresenteerd in een Nederlandstalig rapport, een handleiding en een wetenschappelijk Engelstalig artikel.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Cateringsorganisatie Albron