Project
afgesloten

Effecten van grotendeels schrappen vergoeding diëtetiek uit basisverzekering in de vrijgevestigde diëtistenpraktijk.

Per 1 januari 2012 is de aanspraak op dieetadvisering uit de basisverzekering geschrapt met uitzondering van dieetadvisering die wordt gegeven als onderdeel van gecoördineerde multidisciplinaire zorg.
Wat zijn de effecten van de beperkingen van de vergoeding van dieetadvisering in de basisverzekering voor de vrijgevestigde extramuraal werkzame diëtist?
Declaratiegegevens van patiënten worden voor dit onderzoek geëxtraheerd uit de reguliere praktijksoftware (Evry) van 250 vrijgevestigde diëtisten.
Resultaten van het eerste kwartaal van 2012 (en mogelijk ook over heel 2012) worden gerapporteerd voor wat betreft veranderingen: in aantal cliënten, in omvang van zorg per cliënt en totaal volume van zorg per praktijk.
Dit project wordt gesubsidieerd door
NIVEL: strategisch deel activiteitenbegroting LiPZ (gesubsidieerd door Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).
NVD: Nederlandse Vereniging van Diëtisten.
In dit project werken we samen met
Nederlandse Vereniging van Diëtisten & Ensemble.