Project
afgesloten

Effecten van spelregels op contractering tussen zorggroepen en verzekeraars

Sinds dit jaar heeft de LOK afspraken met verschillende verzekeraars over richtlijnen voor contractering (de zogenaamde spelregels). Wij onderzoeken of de contractering in 2013 volgens de spelregels verlopen is en of de inhoud van de contracten aan de richtlijnen voldoet.
Hoe is de contractering van zorggroepen in 2013 verlopen en sluit het verloop en de inhoud van contracten aan bij de spelregels van de LOK?
Vragenlijsten naar zorggroepen waarin gevraagd zal worden naar de ervaringen van zorggroepen met de contractering en de uitkomsten van contractering.
De resultaten geven een beeld van hoe zorggroepen in 2013 de contractering ervaren hebben. Ook zal het inzicht geven in de inhoud van de afgesloten contracten. Extra aandacht zal gegeven worden aan de rol van kwaliteit.