Project
afgesloten

Effectiviteit en kosteneffectiviteit van geïntegreerde cardio-metabole risicoschatting en behandeling in de huisartsenpraktijk: de INTEGRATE studie

Duur: maart 2013 - september 2018

Er is een toename van het aantal cardiometabole aandoeningen. Screening en goede (preventieve) behandeling is vereist om goede kwaliteit van leven van de patiënt te behouden en de kosten van de zorg te beperken.
Wat is de (kosten)effectiviteit van een geïntegreerd cardiometabole screening- en behandelingsprogramma in de huisartsenpraktijk?
Gerandomiseerde trial in 60 huisartsenpraktijken. Patiënten zonder cardiometabole aandoeningen worden gescreend op risicofactoren en bij hoog-risico patiënten volgt (preventieve) behandeling met als doel preventie van cardiometabole aandoeningen. Verschillen tussen risicofactoren op baseline en na een jaar follow-up worden gebruik om de (kosten)effectiviteit vast te stellen.
Jaar 1 is een voorbereidingsjaar. Dataverzameling start in jaar 2.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Innovatiefonds Zorgverzekeraars
Lekker Lang Leven
In dit project werken we samen met
Julius Centrum (Prof. Dr. Niek de Wit en Dr. Monika Hollander)