Project
afgesloten

Effectiviteit van Fysiotherapie en oefentherapie bij patiënten met lage rugklachten

Dit onderzoek zal de actuele stand van de wetenschap vaststellen omtrent de effectiviteit van fysiotherapeutische en oefentherapeutische interventies bij patiënten met lage rugpijn.

De vraagstelling van het onderzoek is: “In hoeverre is – volgens de wetenschappelijke literatuur anno voorjaar 2018 – fysio- en oefentherapie effectief bij patiënten met lage rugklachten zonder alarmerende symptomen wijzend op ernstige pathologie?”. Het onderzoek is een actualisering van een systematisch literatuuroverzicht over dit onderwerp waarop de richtlijn voor de behandeling van patiënten met lage rugklachten van het National Institute for Health and Care Excellence NICE) is gebaseerd.

Het Zorginstituut zal deze actuele stand van de wetenschap opnemen in zijn advies aan de Minister van VWS over de vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie voor patiënten met lage rugpijn. Daarmee draagt dit onderzoek bij aan evidence-based gezondheidszorgbeleid.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Zorginstituut