Project
afgesloten

Eigen regie bij dementie: ontwikkeling, invoering en evaluatie van een wensen- en waardenhulp.

Mensen met dementie in het dementienetwerk Noord-Holland Noord hebben nog geen instrument om hun wensen en waarden over toekomstige zorg bespreekbaar te maken en vast te leggen. Wij ontwikkelen en evalueren zo’n instrument: de wensen- en waardenhulp.

Hoe beoordelen mensen met dementie, hun mantelzorgers en betrokken zorgverleners de bruikbaarheid van de wensen- en waardenhulp?

Ontwikkelproject waarin we in samenwerking met mensen met dementie, hun naasten en zorgverleners toewerken naar een wensen- en waardenhulp. Het instrument wordt op basis van bestaande kennis over advance care planning en de wensen vanuit de doelgroep ontwikkeld. Daarna wordt het uitgetest en bijgesteld. Het instrument wordt vervolgens geëvalueerd in de dagelijkse praktijk op o.a. bruikbaarheid.

* Ervaringen van gebruikers met de wensen- en waardenhulp m.b.t. bruikbaarheid, bijdrage aan het tijdig uiten van voorkeuren, de aansluiting tussen verleende zorg en persoonlijke voorkeuren, en de communicatie en documentatie over persoonlijke voorkeuren.
* Randvoorwaarden en contra-indicaties voor het gebruik.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw, programma Memorabel
In dit project werken we samen met
Geriant (Paul-Jeroen Verkade)
De zorgcirkel
Omring
de Pieter Raad Stichting
VUmc
Vilans
Netwerk Dementie Noord-Holland Noord