Project
afgesloten

Enquête werkzaamheid buitenlandse tandartsen in Nederland

Duur: november 2009 - juni 2010

Vooralsnog is onbekend hoeveel tandartsen met een buitenlands diploma die een BIG-registratie hebben verkregen feitelijk nog steeds in Nederland woonachtig en/of werkzaam zijn. Ondertussen groeit de discussie omtrent de werkelijke en gewenste invloed van een ‘vast’ aantal buitenlandse tandartsen dat als vast instroom- rendementpercentage wordt meegenomen in de capaciteitsramingen. Ter bepaling van het aantal opleidingsplaatsen op de lange termijn vindt een aantal deelonderzoeken plaats om de huidige capaciteit van de in het buitenland opgeleide tandartsen in Nederland boven tafel te krijgen.
Hoeveel tandartsen met een buitenlandse opleiding zijn er werkzaam in Nederland, wat is hun huidige en toekomstige arbeidsmarktgedrag, en welke trends zien we voor deze groep? Op welke wijze dient deze ‘factor’ in de capaciteitsramingen en opleidingsplanning van de mondzorg in Nederland worden meegenomen?

Ten eerste wordt het BIG-register gebruikt als adresbron voor een te ondernemen vragenlijst-onderzoek. Aan deze personen wordt vervolgens een beknopte (papieren) vragenlijst gestuurd, waarin een aantal kern-vragen zijn opgenomen ten aanzien van: begin en eventuele onderbrekingen en/of beëindiging van de werkzaamheden in Nederland, omvang en aard van deze werkzaamheden, de organisatie/lokatie waarbinnen deze werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Inzicht in de respons van tandartsen met een buitenlandse opleiding die ooit werkzaam waren in Nederland, hun werkzaamheid, uittredeleeftijd en geografische mobiliteit. Nadere bepaling van de ‘factor’ buitenlandse instroom in de capaciteitsramingen en opleidingsplanning van de mondzorg in Nederland.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan