Project
afgesloten

EPD-scan regio Nijmegen: de kwaliteit van dossiervoering van huisartsenpraktijken in de regio Nijmegen gemeten.

In 2007 is de EPD-scan als instrument voor het meten van de kwaliteit van registreren in het huisartseninformatiesysteem ontwikkeld. De CiHN organisatie wil het voor de huisartsenpraktijken in de regio mogelijk maken de kwaliteit van registreren te onderzoeken en waar nodig te verbeteren.
1. Wat is de kwaliteit van de registratie van patiëntgegevens in het EPD van huisartspraktijken in de regio Nijmegen?
2. Welke factoren zijn van invloed op de kwaliteit van de registratie (het volgen van een cursus ‘Registreren volgens de ADEPD-richtlijn’ en/of andere inspanningen om de registratie te verbeteren)?
3. Welke indicatoren kunnen worden geïdentificeerd voor het adequaat registreren van meetwaardes?
Uitvoeren van EPD-scans zoals ontwikkeld door NIVEL, IQ healthcare en NHG.
Resultaten op praktijkniveau over de kwaliteit van de dossiervoering.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen (CiHN)
In dit project werken we samen met
Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, UMC St Radboud