Project
afgesloten

EPD-scan Zorgpunt: de kwaliteit van dossiervoering van huisartsenpraktijken die aangesloten zijn bij de Zorgpunt organisatie gemeten.

Duur: augustus 2011 - december 2011

In 2007 is de EPD-scan als instrument voor het meten van de kwaliteit van registreren in het huisartseninformatiesysteem ontwikkeld. De organisatie Zorgpunt wil het voor de bij Zorgpunt aangesloten huisartsenpraktijken mogelijk maken de kwaliteit van registreren te onderzoeken en waar nodig te verbeteren.
Zorgpunt geeft met het opzetten van een landelijke keten van gezondheidscentra antwoord op vragen als ‘Hoe houden we de zorg toegankelijk voor iedereen? Hoe bieden we goede zorg met oog voor de zorgvraag van de klanten? Hoe voorkomen we dat delen van ons land zonder huisartsenzorg komen te zitten?‘

Door ondersteuning van huisarts en andere zorgaanbieders op het gebied van administratie, P&O en ICT zorgt Zorgpunt ervoor dat er meer tijd is voor de klant.

Wat is de kwaliteit van de dossiervoering van huisartsenpraktijken die aangesloten zijn bij Zorgpunt B.V. ?

Uitvoeren van EPD-scan zoals ontwikkeld door NIVEL, IQ healthcare en NHG.

Resultaten op praktijkniveau over de kwaliteit van de dossiervoering.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Zorgpunt B.V.