Project
Afgesloten
2016

Ervaringen met en de meningen over de gezondheidszorg van migranten, 2015-2016

Aan het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL nemen momenteel ruim 1.000 migranten (zowel westerse als niet-westerse migranten) deel. Dit biedt een uitgelezen en unieke kans om de ervaringen met en meningen over de gezondheidszorg van deze groep in kaart te brengen.

Wat zijn de ervaringen met en de meningen over de gezondheidszorg van migranten?

Hierbij richten we ons op de volgende onderwerpen:
1) Gezondheidsvaardigheden;
2) Hoe ideeën uit land van herkomst doorwerken in de gezondheidszorg. Hierbij richten we ons op verwachtingen die migranten van de zorg hebben, de rol die zij voor zichzelf zien in het besluitvormingsproces, hun ervaringen met en het vertrouwen in de zorg in zowel Nederland als het land van herkomst.

Vragenlijst (online & schriftelijk) onder leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg
De resultaten geven inzicht in de ervaringen met en de meningen over de gezondheidszorg van migranten.
Dit project wordt gesubsidieerd door
NIVEL