Project
afgesloten

Ervaringen van patiënten en zorgverleners binnen het zorgtraject maculadegeneratie

Duur project: april 2020 - november 2020

Uit een onlangs gepubliceerd screeningsrapport van het Zorginstituut Nederland blijkt dat er ruimte is voor verdere verbetering binnen het zorgtraject leeftijdsgebonden maculadegeneratie. De NHG-Standaard en de multidisciplinaire richtlijn van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) geven aanbevelingen rondom dit zorgtraject. Deze lijken in de praktijk echter niet allemaal eenduidig te worden opgevolgd, waardoor praktijkvariatie kan ontstaan.

Doel onderzoek
Het doel van het onderzoek is inzichtelijk te maken waar de zorg voor patiënten met maculadegeneratie verder verbeterd kan worden. Het gaat er dan voornamelijk om inzicht te krijgen in de communicatie en informatievoorziening gedurende het zorgtraject over:
a) samen beslissen bij behandeling en diagnostiek
b) voeding en preventie
c) prognose en toekomstperspectief
d) revalidatie ondersteuning en hulpmiddelen

Het onderzoek zal de ervaringen vanuit twee perspectieven belichten: dat van de patiënten zelf en dat van verschillende zorgverleners die betrokken zijn bij het zorgtraject maculadegeneratie.

Soort onderzoek
Het betreft een kwalitatief onderzoek bestaande uit interviews met patiënten met leeftijdsgebonden maculadegeneratie en zorgverleners die werkzaam zijn binnen het zorgtraject maculadegeneratie.

Verwachte resultaten
De uitkomsten zullen worden verwerkt in zowel een Nederlandstalig rapport als een Engelstalig wetenschappelijk artikel. Daarnaast zal Zorginstituut Nederland de bevindingen vastleggen in een zogeheten 'Verbetersignalement', dat wordt aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Zorginstituut Nederland
In dit project werken we samen met
Amsterdam UMC