Project
afgesloten

Ethische dilemma's in het keukentafel gesprek

In navolging van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO 2015) moeten gemeenten en zorgbehoevende burgers tijdens het 'keukentafel gesprek' middels een dialoog komen tot een passende oplossing voor de zorgvragen van de burger. Hierbij kunnen verschillende waardenstelsels botsen: die van de consulent die de burger moet bewegen tot meer zelfredzaamheid en die van de zorgvragers die vind dat hij recht heeft op zorg en zich niet wil beroepen op informele zorg.

De vraag is of, en hoe, er in samenspraak met de zorgvragende burger tot een passende oplossing wordt gekomen, terwijl er conflicterende verwachtingen en belangen spelen. Omdat gemeenten verschillen in hoe zij de WMO hebben vertaald naar lokaal beleid wordt bij deze vraag ook betrokken hoe beleidsfactoren het verloop van het keukentafel gesprek beïnvloeden.

10 Keukentafelgesprekken worden geobserveerd en diepte-interviews worden gehouden met de participaten van dit gesprek. Ook worden Socratische gesprekken gevoerd met consulenten en met burgers. Tevens wordt een analyse over beleidstukken uitgevoerd om normatieve opvattingen te expliceren. Reflectie op de bevindingen en het ontwikkelen van verdere inzichten vindt plaats middels een focusgroep. Een normatieve analyse van al het verzameld materiaal zal resulteren in een theoretisch framework.

Op basis van dit onderzoek worden twee producten ontwikkeld: een illustratieve video en een ethical alert sheet die kunnen worden ingezet om het WMO beleid en de uitvoering daarvan te verbeteren. Daarnaast resulteert het onderzoek in een wetenschappelijke publicatie waarin een theoretisch framework wordt gepresenteerd en worden de resultaten gepresenteerd op diverse websites (belangen verenigingen van patiënten en ouderen, ed.) om een breder publiek te bereiken.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMW
In dit project werken we samen met
UvA (Prof.dr. Eric Schliesser)
Ieder(in)?