Project
afgesloten

EUR-Human: Optimalisering van gezondheidszorg tijdens de Europese vluchtelingencrisis

Duur: januari 2016 - maart 2017

Veel van de vluchtelingen die naar Europa komen, kampen met medische, sociale en psychische problemen. Om de zorg voor deze vluchtelingen te verbeteren en de kennis en expertise bij lidstaten te vergroten, financiert de EU het project EUR-HUMAN (European Refugees - Human Movement and Advisory Network).
Hoe kan de (eerstelijns) gezondheidszorg voor vluchtelingen en migranten in Europa worden verbeterd op basis van bestaande kennis over veelbelovende maatregelen en succes- en faalfactoren voor de implementatie? EUR-HUMAN richt zich met name op vluchtelingenkampen en opvanglocaties.
EUR-HUMAN (een consortium van verschillende universiteiten en onderzoeksinstituten, waaronder het NIVEL) onderzoekt onder andere de belangrijkste gezondheidsproblemen en zorgbehoeften van vluchtelingen in Griekenland, Kroatië, Slovenië, Hongarije, Italië, Oostenrijk en Nederland. Informatie op locaties, beschreven in literatuur en relevante documenten, en inzichten van experts worden geïnventariseerd en vertaald naar praktische instrumenten om de zorg te verbeteren.
Enkele belangrijke conclusies: In veel landen van eerste aankomst ontbreekt een duidelijk zorgpad. Zo vindt er vaak geen gestandaardiseerde, eerste screening plaats. Specifieke richtlijnen voor kwetsbare groepen (zoals kinderen, zwangere vrouwen en slachtoffers van marteling) zijn veelal niet aanwezig. Dit belemmert het bieden van de juiste zorg. Veel opvanglocaties kampen met een gebrek aan medewerkers en middelen. Vooral multidisciplinaire teams worden node gemist. Op basis van deze bevindingen ontwikkelt EUR-HUMAN onder andere een protocol om de psychische gezondheid van vluchtelingen sneller te kunnen beoordelen en specifieke richtlijnen om de zorg in opvangcentra te optimaliseren, bijvoorbeeld als het gaat om triage. Alle kennis en tools die EUR-HUMAN ontwikkelt, worden verwerkt in een online training voor zorgprofessionals. Een deel van de interventies die in deze training worden aangeleerd, worden vervolgens geïmplementeerd in Griekenland, Italië, Kroatië, Oostenrijk, Hongarije en Slovenië. De evaluatie van deze pilot zal in december worden afgerond.
Dit project wordt gesubsidieerd door
CHAFEA (Europese Commissie)
In dit project werken we samen met
Universiteit van Kreta (Griekenland, coordinator)
Universiteit van Liverpool (Groot-Brittanië)
Radboudumc (Nederland)
Universiteit van Zagreb (Kroatië)
Arq Psychotrauma Expert Groep (Nederland)
Universiteit van Wenen (Oostenrijk)
Universiteit van Ljubljana (Slovenië)
Universiteit van Debrecen (Hongarije)
European Forum for Primary Care (standplaats Nederland)