Project
afgesloten

Euro-Med-Stat-project

Elk jaar worden veel geneesmiddelen gebruikt in Europa. Het gebruik van geneesmiddelen heeft invloed op de volksgezondheid. Tussen Europese landen bestaan grote verschillen als het gaat om geneesmiddelengebruik, maar ook als het gaat om het aantal geneesmiddelen dat op de markt is.. Hoe groot zijn deze verschillen en wat is hun invloed op de volksgezondheid?
Doel van het Euro-Med-Stat project is het ontwikkelen van een geneesmiddelen-informatiebank voor Europa die betrouwbare en vergelijkbare gegevens voor de Europese landen kan leveren. Daarnaast is het doel na te gaan in hoeverre diagnosespecifieke gegevens voor verschillende landen verzameld kunnen worden.
Bijna alle landen van de Europese Unie zijn in het project vertegenwoordigd en leveren informatie over geregistreerde producten en declaratie- of alflevergegevens op macroniveau. Men wil ook graag diagnosespecifieke gegevens opnemen. In het project zal hiertoe een inventarisatie worden gemaakt van gegevensbronnen die over de combinatie diagnose-geneesmiddel beschikken. Bestudeerd zal worden of het mogelijk is deze databronnen vergelijkbaar te maken. De coördinatie van dit deel van het project ligt bij het NIVEL.
Een overzicht van beschikbare bronnen op het gebied van voorschrijven in Europa en een dataset met vergelijkbare gegevens voor alle landen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Europese Commissie Directoraat Generaal Gezondheid en Consumentenveiligheid (SANCO)
In dit project werken we samen met
Euro-Med-Stat projectgroep (projectleider; dr. P. Folino, Agenzia Italiano del Farmaco)