Project
afgesloten

European Influenza Surveillance Scheme (EISS): surveillance van influenza in Europe

Duur: september 2006 - december 2007

Voor het preventie- en gezondheidszorgbeleid op Europees niveau is behoefte aan inzicht over het verloop van de verspreiding van de ziektegevallen ten gevolge van influenza en de distributie van het influenzavirus in de Europese lidstaten.

Wat is de verspreiding en het beloop van het aantal ziektegevallen van ‘griepachtig ziektebeeld’ en influenza in Europa?

Tijdens het influenzaseizoen wordt wekelijks informatie over het verloop van de influenza in alle deelnemende landen bijeengebracht, geanalyseerd en gepresenteerd. Uniek is dat informatie van klinische oorsprong (veelal huisartsen) wordt gecombineerd met laboratoriuminformatie (typering van het influenzavirus).

Inzicht in het beloop van de influenza-epidemie in de loop van het influenzaseizoen, het aantal ziektegevallen en de virologische kenmerken.
Dit project wordt gesubsidieerd door
European Centre for Disease Prevention and Control
In dit project werken we samen met
Afdeling Public Health, Universitair Medisch Centrum St Radboud Nijmegen (prof. Dr. J. van der Velden)
Nationale Influenza Centra in alle lidstaten van de Europese Unie