Project
afgesloten
Evaluatie Achmea Praktijkstatus
Doel van feedback is over het algemeen om de ontvanger zich bewust(er) te laten worden over de uitkomsten van zijn of haar handelen. Bij de zorg gaat het om kwaliteit, volume en kosten. Het verstrekken van feedback kan ook een middel zijn om de relatie tussen zender en ontvanger van de feedback te versterken. In dit onderzoek gaan we na in hoeverre bij de feedback die aan huisartsen wordt verstrekt door zorgverzekeraar Achmea deze effecten optreden.
Wat is zijn de effecten van het geven van feedback aan huisartsen door een zorgverzekeraar op de het vertrouwen in die zorgverzekeraar, de kwaliteit, toegankelijkheid en kosten van zorg?
Het onderzoek bestaat uit een proces en effectevaluatie.
Er wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten en declaratiegegevens.
In het eerste jaar worden instrumenten ontwikkeld. Resultaten komen in volgende jaren beschikbaar
Dit project wordt gesubsidieerd door
Zorgverzekeraar Achmea
Contactpersonen (2)
J.D. (Judith) de Jong
Programmaleider Zorgstelsel en Sturing
Bijzonder hoogleraar Zorgstelsel en Sturing CAPHRI, Universiteit Maastricht