Start
juli 2020

Evaluatie Actieprogramma Verenigingen (AVP) en Living Lab esports Rotterdam om sportverenigingen toekomstbestendig te maken

Duur: jul 2020 - jun 2023

Achtergrond

In 2019 lanceerde de gemeente Rotterdam het Actieprogramma Verenigingen (AVP) om sportverenigingen te vernieuwen en toekomstbestendig te maken. En zijn diverse actielijnen beschreven om verenigingen een diverser sportaanbod te doen aanbieden en om beter aan te laten sluiten op sociaal-maatschappelijke veranderingen en veranderende behoeftes ten aanzien van sport en bewegen.

Doel

Via belevingsonderzoek (kwalitatief) kijken we hoe de ingezette actielijnen bijdragen aan de vitaliteit van de verenigingen en aan sportparticipatie.

Methode: Living Lab esports

Met inzet van de methode Living Lab, waarin wetenschap en innovatie worden gekoppeld aan de directe praktijk ofwel ‘learning by doing’, evalueren we wat de opbrengst is van de ingezette actielijnen.
De beleving van activiteiten, waaronder esports, door deelnemers, ouders, bestuurders en trainers evalueren we door middel van het houden van interviews en uitzetten van vragenlijsten.

Resultaten

Een voor de onderzoeksmethode passend eindproduct met resultaten en leerpunten.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Gemeente Rotterdam
Projectpartners
Stichting Alexander