Project
afgesloten

Evaluatie derde ronde Toezicht op Infectiepreventie (TIP-3) in ziekenhuizen

Afgelopen zomer heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziekenhuizen onderzocht op de naleving van de richtlijnen voor infectiepreventie en antibioticabeleid, in het kader van Toezicht Infectiepreventie (TIP-3).

Het doel van dit evaluatieonderzoek is het evalueren van de inhoud en wijze van uitvoeren van het toetsingsonderzoek TIP-3, alsmede het vergaren van informatie over de wijze waarop vervolgtoezicht kan plaatsvinden.

De evaluatie vindt plaats door middel van semigestructureerde (groeps)gesprekken met verschillende ziekenhuismedewerkers van zeven van de geïnspecteerde ziekenhuizen; lid van de Raad van Bestuur, inhoudsdeskundigen en medewerkers op de werkvloer.

De resultaten zullen, in overleg met de inspectie, worden vastgelegd in een openbaar rapport of artikel.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
In dit project werken we samen met
Dr. Ir. Liset van Dijk
Dr. Anita Huis (extern)