Project
Afgesloten

Evaluatie Gedragscode Openheid medische incidenten (GOMA)

De GOMA (Gedragscode Openheid Medische Incidenten) is een breed gedragen gedragscode die tot doel heeft dat zorgverleners zorgvuldig reageren na een medisch incident. Op dit moment wordt de GOMA herzien, om te komen tot een GOMA 2.0.

Om een bijdrage te leveren aan deze herziende versie luidt de onderzoeksvraag van de evaluatie: ‘Hoe borgen ziekenhuizen het gedachtengoed achter de GOMA en de GOMA als gedragscode?’.

Vanwege het verkennende karakter van de onderzoeksvraag is gekozen voor een kwalitatieve benadering. Kwaliteitsfunctionarissen van een aantal individuele ziekenhuizen worden geïnterviewd over de implementatie en borging van de GOMA.

Hierdoor kan inzicht verkregen worden in de huidige stand van zaken. Mogelijke ‘good practices’ kunnen bijdragen aan de verdere implementatie van de GOMA.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Letselschaderaad