Project
Start
augustus 2019

Evaluatie Kijksluiter inpassing praktijk apotheek

Background
Patients are increasingly involved in (choices in) their own treatment. Patients are in need of reliable, comprehensible and complete information about medicines. A source of information that has been available for several years now is Kijksluiter (Watchyourmeds). This is a library of approximately 6,500 video animation videos, in which the most important information from the patient information leaflet is explained in clear spoken language supported by animations (www.kijksluiter.nl). Since January 1, 2019, patients in about 80% of Dutch community pharmacies and 70% of outpatient pharmacies have access to Kijksluiter. The large-scale implementation of Kijksluiter in the pharmacy setting offers unique opportunities for implementation research. The aim of this research is therefore to explore whether and how pharmacists implement Kijksluiter.

Study: aims and methods
In this study we look at the implementation of Kijksluiter in the pharmacy. We use the RE-AIM model as a framework. RE-AIM stands for Reach, Effectiveness, Adoption, Implementation and Maintenance. We draw up a questionnaire based on this model. In the newsletter of Stichting Kijksluiter, public and outpatient pharmacies will be approached with the question whether they want to complete this online questionnaire.

Results
This research provides a first insight into the extent to which and the way in which Kijksluiter was implemented in the pharmacy took setting during the first year of large-scale adoption. On the basis of the results, facilitating and hampering factors are captured.


SAMENVATTING NEDERLANDS

Achtergrond
Patiënten worden steeds meer betrokken bij (keuzes in) hun eigen behandeling. Betrouwbare, begrijpelijke en volledige informatie over geneesmiddelen is daarom iets waar patiënten steeds meer behoefte aan krijgen. Een bron van informatie die sinds enkele jaren beschikbaar is, is Kijksluiter. Dit is een bibliotheek van ongeveer 6.500 videoanimaties, waarin de belangrijkste informatie uit de bijsluiter van een medicijn in begrijpelijke spreektaal ondersteund door animaties wordt uitgelegd (www.kijksluiter.nl). Sinds 1 januari 2019 hebben patiënten in ongeveer 80% van de Nederlandse openbare apotheken en 70% van de poliklinische apotheken de mogelijkheid toegang te krijgen tot Kijksluiter. De grootschalige implementatie van Kijksluiter in de apotheeksetting geeft bijzondere mogelijkheden voor implementatieonderzoek. Het doel van dit onderzoek is daarom in kaart te brengen of en hoe apothekers Kijksluiter implementeren.

Onderzoek: doelen en methoden
In dit onderzoek kijken we naar de implementatie van Kijksluiter in de apotheek. Als raamwerk gebruiken wij hiervoor het RE-AIM model. RE-AIM staat voor Reach, Effectiveness, Adoption, Implementation en Maintenance. Op basis van dit model stellen we een vragenlijst op. In de nieuwsbrief van Stichting Kijksluiter zullen openbare en poliklinische apotheken benaderd worden met de vraag of zij deze online vragenlijst in willen vullen.

Resultaten
Dit onderzoek geeft een eerste inzicht in de mate waarin en wijze waarop implementatie van Kijksluiter in de apotheek in het eerste jaar na grootschalige adoptie heeft plaatsgevonden. Op basis van de resultaten komen belemmerende en bevorderende factoren naar voren en kunnen processen aangepast worden. Het onderzoek geeft ook inzicht in de vraag of apothekers vinden dat ze de patiëntpopulatie kunnen bereiken die het meeste baat zou kunnen hebben bij Kijksluiter, welke problemen zij mogelijk ervaren bij de implementatie van Kijksluiter, en wat zij nodig hebben om Kijksluiter (nog) beter te implementeren in hun apotheek.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Stichting Kijksluiter
In dit project werken we samen met
LUMC, UU