Project
Start
januari 2008
Evaluatie lekenvertaling van de DBC declaratiecode
De uitwerking van de DBC-systematiek is ontwikkeld als declaratiecodering voor artsen en ziekenhuizen. Voor patiënten is deze codering niet informatief en aanvankelijk heeft de presentatie van nota’s aan patiënten op basis de lekenvertaling van de DBC-systematiek tot verwarring geleid.
Een evaluatie van het gebruik van de tijdelijke lekenvertaling, moet duidelijk maken of patiënten de presentatie duidelijk en voldoende vinden.
Biedt de lekenvertaling aan patiënten voldoende en duidelijke informatie om de gegevens op nota’s gebaseerd op de DBC-declaratiecode te begrijpen?
Er worden telefonische enquêtes verricht door medewerkers van de debiteurenafdeling in 8 geselecteerde ziekenhuizen. Aan alle patiënten die bellen over hun ziekenhuisrekening of kostenoverzicht van de zorgverzekeraar worden evaluatieve vragen gesteld over de begrijpelijkheid en controleerbaarheid van de rekening.
Het onderzoek geeft inzicht in de mate waarin de tijdelijke lekenvertaling aan patiënten verduidelijking biedt over de ontvangen nota’s. Verder zullen de wensen van patiënten betreffende aanvullende informatie naar voren komen. De resultaten zullen omgezet worden in aanbevelingen ten behoeve van een structurele lekenvertaling, dan wel een alternatief waar patiënten behoefte aan hebben.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie