Project
afgesloten

Evaluatie Sanquin ThuisService: ervaringen van gebruikers

Sanquin Thuisservice biedt zorg aan mensen die thuis behandeld worden met een geneesmiddel dat onder de huid (subcutaan) of in de ader (intraveneus) wordt toegediend.
Wat zijn de ervaringen van patiënten, mantelzorgers en zorgverleners met Sanquin Thuiszorg en hoe kan dit aanbod uitgebreid en geoptimaliseerd worden?
- Literatuuronderzoek
- Focusgroepgesprekken
- Vragenlijstonderzoek onder alle patiënten
De studie verloopt conform de richtlijnen van de Consumer Quality Index (CQI) voor het meten van patiëntervaringen.
Rapport en artikel voor een internationaal tijdschrift.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Sanquin Bloedvoorziening