Project
afgesloten

Evaluatie Sneller Beter pijler 3

Duur: 2004 - 2008

Sneller Beter is een initiatief van het ministerie van VWS, de Orde van Medisch Specialisten, de NVZ vereniging van ziekenhuizen en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. De derde pijler van het Sneller Beter-programma omvat de implementatie van verbeterprojecten in 24 Nederlandse ziekenhuizen. Het algemene doel is: ‘Bij 20% van de ziekenhuizen in vier jaar aanzienlijke en aansprekende prestatieverbeteringen realiseren op de gebieden patiëntenlogistiek en patiëntveiligheid voor patiënten en zorgverleners. Tevens is in de ziekenhuizen een ‘vliegwiel’ tot stand gebracht gericht op interne verspreiding van resultaten en brede inzet van de opgebouwde competenties’(bron: www.snellerbeter.nl).

De deelnemende ziekenhuizen voeren binnen vaste tijdsvakken Doorbraakprojecten en procesherinrichtingen uit. De gedachte achter het programma is dat ziekenhuizen daardoor niet alleen zorginhoudelijke verbeteringen realiseren. Maar dat ze tevens de noodzakelijke instrumenten en voorzieningen creëren voor een duurzame verbeterinfrastructuur. Sneller Beter pijler 3 wordt onafhankelijk geëvalueerd.

Het evaluatieonderzoek zal inzicht verschaffen in:
1. De effecten van het programma Sneller Beter pijler 3 op teamniveau en ziekenhuisniveau.
2. Het beoogde vliegwiel.
3. De succes- en faalfactoren op project-, ziekenhuis- en programmaniveau.

De evaluatie van Sneller Beter pijler 3 bestaat uit meerdere deelevaluaties. In de planning zijn onder meer opgenomen: een longitudinale, een quasi-experimentele en een modellerende studie. Metingen worden verricht onder diverse partijen (zie ook: www.nivel.nl/projecten/evaluatie-sbp3).

Inzicht in de effecten van de Doorbraakmethode, de succes- en faalfactoren van de implementatie van de projecten tijdens het tweede jaar en de voortgang ten aanzien van de borging en verspreiding van behaalde projectresultaten in de eerste acht ziekenhuizen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
EMGO-instituut van het VU medisch centrum en capaciteitsgroep BEOZ van Universiteit Maastricht