Project
afgesloten

Evaluatie van de beleidswijziging omtrent de vergoeding van hoortoestellen

Vanaf 2013 zijn een nieuw vergoedingensysteem en de ‘functiegerichte verstrekking’ van hoortoestellen ingevoerd. Het doel is om de marktwerking en doelmatigheid in de hoortoestellenbranche te vergroten.
Hebben de beleidswijzigingen de beoogde effecten op de door cliënten ervaren kwaliteit van de hoorzorg en het hoortoestel en op de betaalbaarheid van de hoorzorg?
Het NIVEL bekijkt de gevolgen van de beleidswijzigingen voor hoortoesteldragers op basis van data verzameld met de CQI Audiciens en CQI Hoortoestellen. De ervaringen van hoortoesteldragers voor en na de beleidswijziging worden vergeleken.
Ecorys evalueert de financiële gevolgen van de beleidswijzigingen op basis van desk research en de analyse van bestaande gegevens (CQI data en informatie over uitgaven aan hoorzorg).
Het project leidt tot inzicht in de effecten van het nieuwe beleid omtrent de vergoeding en verstrekking van hoortoestellen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
College voor zorgverzekeringen (CVZ)
In dit project werken we samen met
Ecorys (Arthur ten Have)