Project
afgesloten

Evaluatie van de integrale gezondheidsaanpak ‘Krachtzorg’ in Overvecht

In Overvecht (Utrecht) wonen relatief veel kwetsbare bewoners met meervoudige gezondheidsproblemen. Het programma ‘Krachtzorg’ wil de kwaliteit van zorg voor het meest kwetsbare deel van deze populatie verder verbeteren door gebruik van het zogeheten 4-Domeinen model (4D). Binnen de 4D benadering worden patiënten, waarbij een vermoeden bestaat dat er meer aan de hand is dan de klacht waarmee ze de huisarts bezoeken, op vier domeinen gescreend op risico’s: lichamelijke gezondheid, geestelijke gezondheid, maatschappelijk, en sociaal.

In hoeverre worden onderdelen van de Krachzorg aanpak ondersteund door wetenschappelijk onderzoek? Hoe sluit de uitvoering van Krachtzorg hierbij aan?
Beschrijving en theoretische onderbouwing van de aanpak Krachtzorg op basis van bestaande documenten, gesprekken met ontwikkelaars en uitvoerders en wetenschappelijke literatuur.
Procesevaluatie van Krachtzorg door middel van interviews en focusgroepen met o.a. zorgverleners en patiënten.
Wetenschappelijke onderbouwing.

Rapportage procesevaluatie: Inzicht in sterke/zwakke aspecten in de uitvoering van Krachtzorg en een eerste oriëntatie op de mogelijke oplossingen daarvoor.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Zilveren Kruis (SAG)
In dit project werken we samen met
Stichting Overvecht Gezond, Kenniscentrum Achmea