Project
afgesloten

Evaluatie van de ‘krachtige basiszorg’ in Overvecht

Duur project: januari 2017 - maart 2020

In Overvecht wordt in de eerste lijn een geïntegreerde (zorg)aanpak gebruik voor kwetsbare burgers. Huisartsen ontwikkelden hiertoe het 4 Domeinen model. Met dit model wordt gekeken naar het samenspel tussen problemen op vier domeinen: lichamelijk, geestelijk, sociaal en maatschappelijk.
- Wat zijn de werkzame elementen en voorwaarden voor deze aanpak en wat kan verbeterd worden in de samenwerking?
- In hoeverre accepteren cliënten de 4D benadering en wat kan hierin verbeterd worden?
- Wat zijn de kosten voor de implementatie?
- Wat is het effect op de verwijzingen?
- Interviews, focusgroepen en observaties met/van professionals
- Focusgroepen en vragenlijsten bij cliënten
- Video-observaties professional-cliënt contact

Doel van het eerste jaar is inzicht te krijgen in de zorgverlening en (professionele) samenwerking met het 4D model, de belemmerende en bevorderende factoren hierin en deze informatie terug te koppelen aan de praktijk.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
Stichting Overvecht Gezond (Petra van Wezel, Nikki Makkes)