Project
afgesloten

Evaluatie van de proef met ‘Babybalance’

‘Babybalance’ (www.babybalance.nl), is een website met videofilmpjes over kraamzorg, gericht op (aanstaande) ouders, met als doel hen te ondersteunen in het omgaan met hun pasgeborene, en gericht op kraamverzorgenden en andere zorgverleners, met het doel hen te ondersteunen in hun voorlichting en instructie aan (aanstaande) ouders.
Wat is het bereik van de website; wat is de mening van gebruikers over de website en de voorlichtingsfilmpjes; wat is de bekendheid van en ervaring met de website onder potentiële gebruikers, zorgverleners, opleiders, zorgverzekeraars en beleidsmakers en hun mening over de kwaliteit en toegankelijkheid van de website en de filmpjes?
Een analyse van de website, een online vragenlijst voor website-bezoekers, een vragenlijstonderzoek onder potentiële gebruikers van de website en interviews met zorgverleners, zorgverzekeraars, opleiders en beleidsmakers.
Inzicht in de kwaliteit, het gebruik, het bereik en de waardering van ‘Babybalance’
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw projectnummer 209060001
In dit project werken we samen met
Babybalance (Grietje Miedema en Monique Slaa)
Achmea (Marjolein Dijns)