Project
afgesloten

Evaluatie van de structuur en organisatie van de eerstelijn in Andorra

Duur: april 2011 - december 2011

Mede door de economische crisis, moet Andorra de gezondheidszorg efficiënter inrichten. De WHO helpt hen daarbij, onder meer door te evalueren waar het beter kan.

- Welk beleid is er gevoerd tbv de eerstelijn?
- Beschikbare regelgeving en instituties?
- Taken uitgeoefend in de eerstelijn,?
- Ervaringen van patiënten met eerstelijnszorg?
- Aandachtspunten ter verdere ontwikkeling?

De Primary Care Evaluation Tool (PCET) wordt gebruikt, inhoudende: documentenonderzoek; praktijkbezoeken; interviews; vragenlijstonderzoeken onder huisartsen en patiënten.

- Rapport
- Beleidsconferentie
- Follow up activiteiten
Dit project wordt gesubsidieerd door
WHO Regional Office for Europe
In dit project werken we samen met
Ministerie en andere partijen in de gezondheidszorg in Andorra