Project
afgesloten

Evaluatie van de structuur en organisatie van de eerstelijn in de Republiek Moldavië

Voormalige communistische landen zijn bezig hun (eerstelijns)gezondheidszorg beter en efficiënter te maken. De WHO helpt hen daarbij, onder meer door te evalueren hoe het daar mee staat.
- Welk beleid is er gevoerd tbv de eerstelijn?
- Beschikbare regelgeving en instituties?
- Taken uitgeoefend in de eerstelijn,?
- Ervaringen van patiënten met eerstelijnszorg?
- Aandachtspunten ter verdere ontwikkeling?
De Primary Care Evaluation Tool (PCET) wordt gebruikt, inhoudende: documentenonderzoek; praktijkbezoeken; interviews; vragenlijstonderzoeken onder huisartsen en patiënten.
- Rapport
- Beleidsconferentie
- Follow up activiteiten
Dit project wordt gesubsidieerd door
WHO Regional Office for Europe
In dit project werken we samen met
Ministerie en andere partijen in de gezondheidszorg in Moldavië