Project
afgesloten

Evaluatie van de structuur en organisatie van de eerstelijn in de Republiek Moldavië

Duur: juli 2011 - december 2011

Voormalige communistische landen zijn bezig hun (eerstelijns)gezondheidszorg beter en efficiënter te maken. De WHO helpt hen daarbij, onder meer door te evalueren hoe het daar mee staat.

- Welk beleid is er gevoerd tbv de eerstelijn?
- Beschikbare regelgeving en instituties?
- Taken uitgeoefend in de eerstelijn,?
- Ervaringen van patiënten met eerstelijnszorg?
- Aandachtspunten ter verdere ontwikkeling?

De Primary Care Evaluation Tool (PCET) wordt gebruikt, inhoudende: documentenonderzoek; praktijkbezoeken; interviews; vragenlijstonderzoeken onder huisartsen en patiënten.

- Rapport
- Beleidsconferentie
- Follow up activiteiten
Dit project wordt gesubsidieerd door
WHO Regional Office for Europe
In dit project werken we samen met
Ministerie en andere partijen in de gezondheidszorg in Moldavië