Project
afgesloten
Evaluatie van geboortecentra in Nederland. Evaluatie van de effecten op de kwaliteit van zorg, ervaringen van cliënten en zorgverleners, economische uitkomsten en de implicaties ervan voor verdere implementatie van zorg in geboortecentra.
ZonMw Programma Zwangerschap en Geboorte, naar aanleiding van landelijke commotie over cijfers over babysterfte
Heel kort: Wat is de kwaliteit en kosteneffectiviteit van geboortecentra in Nederland?
Bestaande registraties, vragenlijsten, interviews, case studies, enz.
Kwaliteitsindicatoren voor geboortecentra, afronding van de voormeting in regio’s waar een nieuw geboortecentrum is opgezet/gepland.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
Karin van der Pal, TNO
Eric Steegers, Erasmus MC
Marc Brujnzeels, JvEI
Contactpersoon
J.J.D.J.M. (Jany) Rademakers
Hoofd onderzoeksafdeling Gezondheidszorg vanuit het perspectief van patiënten, cliënten en burgers en hoogleraar Gezondheidsvaardigheden en Patiëntparticipatie, Maastricht University