Project
afgesloten

Evaluatie van het programma Geintegreerde Farmaceutische Zorg: literatuurstudie ter validatie van interventies

In 2011 introduceerde Mediq Apotheek het programma Geïntegreerde Farmaceutische Zorg. Dit beoogt de kwaliteit van de farmaceutische zorg te verbeteren door proactieve screening (via een geautomatiseerd programma) van het geneesmiddelengebruik alsmede de kosten voor de zorg te verminderen.
Het vertalen van de in de (internationale) literatuur gevonden effecten van tien interventies in het GFZ-programma opgenomen interventies op kosten en kwaliteit van zorg.
Tien clusters interventies uit het GFZ-programma worden geselecteerd Per geselecteerde interventie zal de studie uit:
Een search in PubMed;
Beoordeling relevante studies;
Vertaling van de resultaten uit de gevonden studies naar de Nederlandse situatie;
Raadpleging onder experts.
Per interventie wordt een beschrijving gemaakt van de gevonden resultaten in buitenlands onderzoek en wat de resultaten vertaald naar de Nederlandse situatie zijn.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Mediq Apotheek
In dit project werken we samen met
SIR institute for pharmacy practice and policy (prof. dr. Marcel Bouvy)