Project
afgesloten

Evaluatie van IGZ-handhavingschema's

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kan verschillende maatregelen nemen om zorgaanbieders die onverantwoorde zorg verlenen te corrigeren, te beboeten, te stoppen of te straffen. Hierbij moeten inspecteurs zich laten leiden door handhavingsschema’s.
Hoe bruikbaar, betrouwbaar en valide zijn deze handhavingsschema’s van de IGZ?
De mixed-methods strategie die wordt gebruikt omspant een literatuurstudie, documentenanalyse, interviews met sleutelfiguren, een focusgroepsgesprek, dossierbeoordelingen en een enquête.
De handhavingsschema’s worden geëvalueerd en er worden eventuele suggesties ter verbetering van de bruikbaarheid, betrouwbaarheid of validiteit gedaan.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
Prof. J. Legemaate, Mr. M. de Die