Project
afgesloten

Evaluatie van kleinschalige dementie-projecten in de ouderenzorg

Duur: januari 2008 - juni 2009

Het NIVEL evalueert 17 kleinschalige projecten die worden gefinancierd door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. De projecten hebben als doel verzorgenden meer ruimte en tijd te geven voor persoonlijke aandacht aan dementerende bewoners.

Welke kleinschalige projecten dragen bij aan de tijd en aandacht van verzorgend personeel voor bewoners met dementie?

De evaluatie bestaat uit metingen onder medewerkers en bewoners. Daarnaast wordt informatie verzameld over de opzet en de uitvoer van het project bij projectleiders.

Aan de hand van de metingen is het mogelijk de uitkomsten van de verschillende projecten met elkaar te vergelijken. Dit levert belangrijke informatie op over de interventies die in de toekomst succesvol kunnen worden ingezet om de zorg voor bewoners met dementie te verbeteren.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Innovatiefonds Zorgverzekeraars