Project
afgesloten

Evaluatie van vier sportprojecten gericht op het verbeteren van beweeggedrag van deelnemers

Momenteel voert het NIVEL met subsidie van het NOC*NSF het project “Evaluatie van de imple¬mentatiefase van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB), setting sport” uit. Binnen dit project worden bij 13 sportprojecten het proces en effect geëvalueerd. Deze 13 sportprojecten worden binnen het NASB uitgevoerd en gefinancierd en richten zich op het verbeteren van het beweeggedrag van deelnemers. Buiten het NASB hebben vier sportbonden echter ook sportprojecten ontwikkeld die gericht zijn op het verbeteren van beweeggedrag van deelnemers. Ook bij deze sport¬projecten is het van belang het effect van deelname op het beweeggedrag te onderzoeken.
Wat is het effect van de sportprojecten op het beweeggedrag van de deelnemers?
Bij de deelnemers aan de sportprojecten wordt de SQUASH-vragenlijst tweemaal afgenomen: Bij aanvang van het sportproject en na 3 maanden (als een sportproject korter dan 3 maanden duurt dan direct na afloop).
De resultaten zullen eind 2011 gepubliceerd worden.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF)