Project
afgesloten

Evaluatie Wmo: mensen met beperkingen 2008/2009

Duur: 2007 - 2008

Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. De Wmo kent verschillende doelstellingen, waaronder het bevorderen van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van mensen met een lichamelijke beperking.

Wat zijn bedoelde en onbedoelde gevolgen van de Wmo voor de zelfredzaamheid, participatie en het gebruik van voorzieningen van mensen met een lichamelijke beperking?

In januari 2008 werd een vragenlijst verstuurd naar de leden van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten. Verder wordt er gebruik gemaakt van peilingen in dit panel over genoemde onderwerpen van vóór het van kracht worden van de Wmo.

Dit onderzoek geeft een eerste indruk van mogelijke effecten van de Wmo voor de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een lichamelijke beperking. Mogelijk volgt er een volgende evaluatiefase om effecten op langere termijn te evalueren.

Over dit onderzoek zal een gezamenlijk SCP-NIVEL rapport verschijnen in de SCP-reeks over de Wmo.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS
In dit project werken we samen met
Sociaal en Cultureel Planbureau
(M.M.Y. (Mirjam) de Klerk)